Allt du behöver veta om energideklarationer

20 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att förstå och tillämpa informationen från en energideklaration kan vara en avgörande faktor i både köp- och försäljningsprocessen av fastigheter, samt för förbättrad energieffektivitet. I denna artikel utforskar vi vad energideklarationen innebär, dess lagkrav, fördelarna med den och hur du kan få hjälp att utföra en energideklaration från experter.

Vad är en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument som ger en officiell bedömning av en byggnads energiprestanda. Syftet med deklarationen är att visa hur mycket energi som förbrukas i relation till byggnadens storlek och att ge rekommendationer för hur energieffektiviteten kan förbättras. I Sverige är det lag på att alla nybyggda hus ska energideklareras innan de tas i bruk. Även vid försäljning eller uthyrning av byggnader är denna deklaration ett krav. En energideklaration innehåller bland annat information om byggnadens energianvändning, vilken energiklass den tillhör, samt förslag till åtgärder som kan minska energianvändningen och förbättra inomhusmiljön.

Hur går en energideklaration till?

Inspektion och datainsamling

Processen för att erhålla en energideklaration inleds med en inspektion av fastigheten. En certifierad energiexpert genomgår byggnadens olika delar för att samla in data om isolering, fönster, uppvärmningssystem, ventilation och andra faktorer som påverkar energianvändningen. Det finns även vissa administrativa uppgifter som ska granskas, såsom tidigare energideklarationer, ritningar och beskrivningar av byggnadens installationer.

energideklaration

Analys och beräkning

Därefter görs beräkningar för att fastställa byggnadens energiprestanda. Det innebär att man räknar ut hur mycket energi som går åt för uppvärmning, varmvatten, belysning och annan fastighetsdrift i förhållande till byggnadsarea (A-temp). Resultatet kategoriserar byggnaden i en energiklass från A till G, där A är mest energieffektiv och G är minst.

Förslag till förbättringar

En viktig del av energideklarationen är förslagen till åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Detta kan inkludera allt från enkla förändringar som byte till energieffektiva lampor till större renoveringar som tillägg av bättre isolering eller installation av värmepumpar. Dessa åtgärder är inte bara bra för miljön, men kan också leda till minskade driftkostnader för ägaren på lång sikt.

Rapportering och registrering

Slutligen sammanställs insamlad data och analys i en energideklaration. Deklarationen registreras sedan hos Boverket och blir en offentlig handling. Energideklarationen är giltig i 10 år och ska sedan förnyas.

Fördelarna med en energideklaration

Ökad transparens

En av de stora fördelarna med att ha en energideklaration är att det ökar transparensen på fastighetsmarknaden. Köpare och hyresgäster har möjlighet att göra en mer informerad bedömning av den faktiska energikostnaden för att inneha eller hyra en byggnad.

Möjlighet till förbättring

Energideklarationen ger även ägare en tydlig översikt av vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att minska energianvändningen och kostnaderna. Ofta resulterar detta i ökad driftseffektivitet och kan även öka fastighetens värde och attraktivitet.

Miljöfördelar

Genom att förbättra energieffektiviteten i byggnader bidrar man till ett minskat koldioxidutsläpp och en bättre miljö. Att aktivt jobba med energifrågor och implementera de rekommenderade åtgärderna kan ha stor inverkan på klimatets hälsa.

Fler nyheter