OVK – besiktning i Helsingborg – en viktig faktor för husägare

08 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Som husägare i Helsingborg är det viktigt att vara medveten om de olika reglerna och bestämmelserna som gäller för ditt boende. En av de viktigaste undersökningarna för att säkerställa god inomhusmiljö och hälsosamma luftförhållanden är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Genom att genomföra en OVK besiktning kan du vara säker på att din ventilation fungerar korrekt och att din bostad är hälsosam att vistas i.

Vad är en OVK – besiktning?

OVK besiktningen är en regelbunden kontroll av ventilationssystemet i flerbostadshus och offentliga lokaler. Syftet är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusklimatet är hälsosamt för de boende eller användarna. Kontrollen utförs av auktoriserade besiktningsmän som tar hänsyn till olika faktorer, såsom luftkvalitet, bullernivåer och luftomlopp. Genom att undersöka och bedöma dessa aspekter kan de informera husägarna om eventuella brister och behovet av åtgärder.

Varför är det så viktigt?

En fungerande ventilation är avgörande för ett gott inomhusklimat. Genom att säkerställa att luften i ditt hem är ren och luftväxlingen är tillräcklig kan du undvika problem som fukt, mögel och dålig luftkvalitet. Hälsan hos de boende påverkas av inomhusmiljön och en dålig ventilation kan leda till allergier, luftvägsproblem och andra hälsobesvär. Dessutom kan en bristfällig ventilation också öka energiförbrukningen och påverka dina värmekostnader negativt.

ovk besiktning i Helsingborg

Hur går en OVK – besiktning till?

När du som husägare bokar en OVK besiktning i Helsingborg kommer en auktoriserad besiktningsman att komma till din bostad eller fastighet för att undersöka ventilationssystemet. Besiktningen tar vanligtvis några timmar, beroende på storlek och komplexitet av fastigheten. Besiktningsmannen kommer att granska olika delar av systemet och genomföra mätningar för att bedöma om ventilationen uppfyller de krav som ställs i byggnormen. Efteråt får du som husägare en besiktningsrapport som beskriver eventuella brister och rekommenderade åtgärder.

Vad händer om man inte genomför en OVK – besiktning?

Att inte genomföra en OVK besiktning kan vara olagligt och kan leda till konsekvenser. Brott mot bestämmelserna kan förenas med böter och du som ansvarig husägare kan bli skyldig att rätta till eventuella brister och betala en andra besiktning. Dessutom kan en dålig ventilation också påverka hälsan hos de boende och orsaka problem som fukt och mögel, vilket kan vara dyrt att åtgärda.

Sammanfattningsvis är en OVK besiktning en viktig del av upprätthållandet av en god inomhusmiljö och hälsosamma luftförhållanden i ditt hem i Helsingborg. Genom att anlita ett pålitligt företag för din OVK besiktning kan du vara säker på att din ventilation fungerar som den ska och att du uppfyller de krav som ställs. Ta inte lätt på din inomhusmiljö, boka en OVK besiktning redan idag!

Fler nyheter