OVK besiktning i Stockholm: en guide för fastighetsägare

07 februari 2024 Lotta Alberius

editorial

Att upprätthålla en god inomhusmiljö är avgörande för både människors välmående och fastighetens långsiktiga värde. I Stockholm, som i resten av Sverige, är regelbundna ventilationssystemkontroller inte bara en rekommendation utan en lagstadgad skyldighet för fastighetsägare. Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en process som alla fastighetsägare bör vara välbekanta med. I denna artikel kommer vi att utforska vad en OVK besiktning innebär, dess betydelse, vad som krävs samt hur du kan gå tillväga för att boka en smidig och pålitlig OVK besiktning i Stockholm.

Vad är OVK?

OVK är en förkortning för ”obligatorisk ventilationskontroll” och är en inspektion som syftar till att säkerställa att en fastighets ventilationssystem fungerar som det ska. Denna form av besiktning är enligt svensk lag obligatorisk och måste utföras av behöriga besiktningsmän. Syftet med OVK är att upprätthålla god luftkvalitet för de som vistas i byggnaden, men också att förhindra energislöseri och bidra till en hållbar miljö.

Besiktningen innehåller en kontroll av bland annat luftflöden, renhet i ventilationssystemet, funktion hos fläktar och ventiler samt att systemet är korrekt injusterat. Det är viktigt att kontrollera att ventilationssystemet inte bara fungerar men också är energieffektivt och håller den standard som krävs för byggnaders inomhusklimat.

Regelverk och intervall för besiktningar

OVK-besiktningen är ett måste för de flesta fastigheter i Stockholm, med undantag för vissa småhus där ägaren själv bor. Frekvensen för hur ofta OVK ska utföras varierar beroende på byggnadstyp och när den tidigare kontrollen genomfördes, men vanligtvis ska den göras vart tredje till sjätte år. Nyinstallationer av ventilationssystem ska kontrolleras inom två år efter installationen.

För flerbostadshus, kontor och offentliga byggnader som sjukhus och skolor är det särskilt stränga krav. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK genomförs inom utsatta intervaller och att de nödvändiga åtgärderna vidtas om brister upptäcks. Fastighetsägaren ska också bevara dokumentation från kontrollen för eventuell framtida granskning.

OVK besiktning i Stockholm

Vikten av att uppfylla lagkraven

Att inte genomföra OVK besiktning i tid eller att ignorerera påtalade brister kan leda till påföljder för fastighetsägare. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har befogenhet att utfärda förelägganden och i värsta fall även viten. Utöver det kan en dåligt fungerande ventilation påverka fastighetens värde negativt, men framför allt kan det påverka hyresgästernas hälsa. Symptom såsom huvudvärk, trötthet och andra irritationsmoment kan härstamma från bristfällig ventilation, vilket kan ge långsiktiga konsekvenser.

Välja rätt OVK besiktningsman i Stockholm

Att genomföra en OVK besiktning i Stockholm kräver en särskild kompetens. I Stockholm finns många aktörer som erbjuder OVK besiktningar, men det är viktigt att välja en certifierad besiktningsman som kan garantera en korrekt och tillförlitlig service. En erfaren besiktningsman kan inte bara upptäcka fel och brister utan även rekommendera åtgärder och förbättringar som är kostnadseffektiva och bidrar till en bättre inomhusmiljö.

När du letar efter en pålitlig partner för OVK besiktning i Stockholm, är det en god idé att överväga rekommendationer från andra fastighetsägare, läsa recensioner, och undersöka företagets pålitlighet och expertis. Ett sådant företag som många fastighetsägare i Stockholm litar på är Scandvik. De är kända för sin professionella service och djupa kunskap om ventilationssystem. Med Scandvik får du inte bara en grundlig OVK besiktning som uppfyller alla lagkrav, du får också en partner som är redo att hjälpa dig med eventuella åtgärder för att förbättra din fastighets ventilationssystem.

Att genomföra en OVK är ett steg mot en tryggare, hälsosammare och mer hållbar fastighetsdrift. Genom att säkerställa att din fastighet i Stockholm uppfyller alla krav på ventilation befrämjar du inte bara dina hyresgästers eller användares välmående utan också fastighetens långsiktiga värde. Så vänta inte, boka din OVK besiktning idag och se till att din fastighet är en frisk plats att leva och arbeta på.

Fler nyheter