Relining i Stockholm: En modern lösning på gamla rörproblem

13 maj 2024 Veronica Urena

editorial

Att renovera äldre fastigheters rörsystem kan vara både kostsamt och tidskrävande. För fastighetsägare i Stockholm som står inför utmaningar med läckande eller skadade avloppsrör, är relining en teknik som erbjuder en effektiv och hållbar lösning på dessa problem. Relining innebär att man skapar ett nytt rörsystem inuti de befintliga rören, utan att behöva göra större ingrepp i byggnadens struktur. I denna artikel utforskar vi reliningsmetoden, dess fördelar och hur den revolutionerar rörrenoveringar i Stockholm.

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en process där man installerar en ny rörbeläggning invändigt i befintliga rörledningar. Målet är att återställa rörsystemets funktion och förlänga dess livslängd. Metoden är speciellt lämpad för äldre byggnader där det kan vara svårt eller omöjligt att byta ut rören på traditionellt sätt.

Processen inleds med en grundlig inspektion av de befintliga rören, ofta med hjälp av kameror som förs in i rörsystemet. Detta ger en detaljerad bild av rörens skick och underlättar planeringen för reliningen. Därefter sker en rengöring där alla avlagringar och hinder avlägsnas för att garantera en smidig applicering av det nya rörbeläggningen.

Nästa steg är själva reliningen där en specialutformad liner impregnerad med en härdande plast- eller hartsbaserad substans förs in i de rengjorda rören. Denna liner expanderas sedan till att passa rörets inre form, varefter den härdas för att bilda en ny slitstark inre yta.

relining stockholm

Fördelarna med relining framför traditionella metoder

Relining som metod har flera fördelar jämfört med konventionella rörbyten. En av de största fördelarna är att metoden är mycket mindre invasiv. Det finns ingen behov av omfattande grävningar eller rivningar i fastigheten, vilket innebär minimal störning för de boende och betydande kostnadsbesparingar.

Dessutom är relining en tidsbesparande process. Eftersom stora delar av arbetet utförs inifrån rörsystemet, minimeras arbetsperioden jämfört med traditionella metoder som kräver urskärning och utbyte av rören.

En annan viktig fördel är att relining resulterar i att rörsystemet blir minst lika hållbart som vid nyinstallation. Den nya rörbeläggningen är motståndskraftig mot korrosion, root intrång och har en jämn yta som minimerar risken för framtida stopp och läckage.

Relining i Stockholm: Ett behov av expertis

I en stad som Stockholm, där det finns en mångfald av äldre fastigheter med rörsystem som behöver moderniseras, är expertis inom relining ett värdefullt tillgång. Det krävs specialiserade företag som har de kunskaper och den utrustning som krävs för att utföra relining på ett effektivt och säkert sätt.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör välja en relining-leverantör som kan erbjuda en fullständig service, från inspektion och rengöring till installation och slutlig kontroll av det nya rörbeläggningen. Det är också viktigt att välja en leverantör som garanterar sitt arbete och använder material av hög kvalitet.

Läs mer om relining Stockholm!

Fler nyheter